ICT الحسبان

 مفردات المقرر:

المتتابعات، النهايات، الدوال، الدوال الأولية ومنحنياتها، نهاية الدالة، الدالة المستمرة(الاتصال)، دوال خاصة، تفاضل الدالة من المبادئ الاولية، نظرية القيمة المتوسطة، النهايات العظمى و الصغرى، تطبيقات التفاضل،التكامل المحدود والغير محدود، تطبيقات التكامل.

  رمز المادة :   اسم المادة:   اهداف المادة:   الساعات المعتمدة:
 MS 202  ICT الحسبان    3 (2, 2, 0)