computer networks (CS)

  Courses Code   Courses Name   Courses object   Approved Hours
 IT 706  computer networks (CS)  • الإلمام بطرق توصيل الشبكات وتقنيات التوصيل
• التعرف علي النموذج المرجعي OSI ونموذج TCP/IP.
• التعرف علي العنونة.
• الالمام بتقنيات نقل البيانات عبر الشبكات
 3 (2, 0, 3)


Previous exams in : computer networks (CS)

Exam Year Exam File
2017   Download