IS مهارات اتصال

مفردات المقرر: تعريف الاتصال الإنساني، نموذج عملية الاتصال، ‏خصائص عملية الاتصال، أغراض عملية الاتصال، التصور عن الذات، الوعي بالذات، ‏احترام الذات، ‏‏اللغة وارتباطها بالثقافة و التفكير و السياق، عناصر الرسائل الكلامية، ‏خصائص الرسائل الكلامية، عوائق الرسائل الكلامية،‏الرسائل الكلامية الايجابية و السلبية. ‏          خصائص الاتصال الثنائي، ‏أهداف ومحفزات تطوير العلاقات الشخصية، ‏علاقة الخبرات السابقة بالتوقعات و […]